تعرفه خدمات

پیشنهاد قیمت در مناقصات براساس بخشنامه های سازمان مدیریت -تهیه و تنظیم صورت وضعیت و متره -برآورد و آنالیز بها بر اساس فهرست  صورت مجلس -شرایط عمومی پیمان -تهیه اسناد مناقصات-

تحویل اسناد در سریعترین زمان ممکن

جهت استعلام تعرفه خدمات با کارشناس ما تماس حاصل نمایید

۰۹۱۹۶۸۶۸۰۷۳ مهندس صالح 

 

 

 

تعرفه خدمات فنی و مهنسی سال 95
تعرفه خدمات فنی و مهنسی سال 95